STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
201 000.00.19.H26-230106-0011 230000079/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride

Còn hiệu lực

202 000.00.19.H26-230106-0007 230000078/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALAT)

Còn hiệu lực

203 000.00.04.G18-230109-0006 230000081/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin

Còn hiệu lực

204 000.00.10.H55-230116-0001 230000001/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHAMA SỐ 41

Còn hiệu lực

205 000.00.19.H26-230105-0022 230000077/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính Kháng nguyên IgG/IgM của virus Dengue

Còn hiệu lực

206 000.00.19.H26-230105-0020 230000076/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Que thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu

Còn hiệu lực

207 000.00.19.H26-230105-0024 230000075/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính đồng thời kháng thể IgG/IgM hoặc kháng nguyên NS1 virus Dengue

Còn hiệu lực

208 000.00.19.H26-230105-0019 230000074/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính đồng thời kháng nguyên IgG, IgM và NS1 virus sốt xuất huyết.

Còn hiệu lực

209 000.00.19.H26-221227-0017 230000073/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B

Còn hiệu lực

210 000.00.19.H26-221228-0012 230000072/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H. pylori Ag

Còn hiệu lực