STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
201 000.00.19.H26-231125-0014 230002458/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

202 000.00.19.H29-231124-0006 230002685/PCBB-HCM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD Máy điện tim

Còn hiệu lực

203 000.00.19.H29-231124-0026 230001732/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CA NA RO Hóa chất, dung dịch vận hành dùng trong hệ thống máy xét nghiệm, máy đọc huỳnh quang

Còn hiệu lực

204 000.00.19.H29-231128-0014 230001731/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT CỒN B.S.I 2%

Còn hiệu lực

205 000.00.19.H29-231127-0021 230002684/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

206 000.00.19.H29-231128-0019 230002683/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM Kính áp tròng điều trị cận, loạn thị

Còn hiệu lực

207 000.00.19.H29-231128-0020 230002682/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM Kính áp tròng điều trị cận, viễn, loạn, lão thị

Còn hiệu lực

208 000.00.19.H29-231122-0004 230002681/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ KỸ THUẬT H.B Máy đo điện tim

Còn hiệu lực

209 000.00.19.H29-231115-0027 230002680/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Ống thông dạ dày

Còn hiệu lực

210 000.00.19.H29-231024-0001 230000464/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP PHƯƠNG THÀNH

Còn hiệu lực