STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
201 000.00.19.H29-220624-0007 220001446/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV CVS MEDICAL Dụng cụ van cầm máu có khóa chữ Y

Còn hiệu lực

202 000.00.19.H29-220623-0016 220001445/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV CVS MEDICAL Dụng cụ Manifold

Còn hiệu lực

203 000.00.19.H29-220624-0010 220001444/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV CVS MEDICAL Bộ bơm bóng áp lực cao

Còn hiệu lực

204 000.00.19.H29-220623-0022 220001443/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV CVS MEDICAL Dây bơm áp lực cao

Còn hiệu lực

205 000.00.19.H29-220602-0007 220001241/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA - NHÀ THUỐC AN KHANG 126

Còn hiệu lực

206 000.00.19.H29-220607-0017 220001240/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA - NHÀ THUỐC AN KHANG HCM 11682

Còn hiệu lực

207 000.00.19.H29-220527-0006 220001239/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA - NHÀ THUỐC AN KHANG 119

Còn hiệu lực

208 000.00.19.H29-220525-0013 220001238/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 94

Còn hiệu lực

209 000.00.19.H29-220525-0009 220001237/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 101

Còn hiệu lực

210 000.00.19.H29-220525-0002 220001236/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 103

Còn hiệu lực