STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2101 000.00.19.H17-230813-0001 230000031/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (ETC)

Còn hiệu lực

2102 000.00.19.H17-230813-0002 230000030/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo bằng nhựa (ETC plastic)

Còn hiệu lực

2103 000.00.19.H17-230813-0003 230000029/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (ETC)

Còn hiệu lực

2104 000.00.19.H17-230813-0004 230000028/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo bằng nhựa (ETC plastic)

Còn hiệu lực

2105 000.00.19.H17-230813-0006 230000027/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo bằng nhựa (ETC plastic)

Còn hiệu lực

2106 000.00.19.H29-230627-0007 230001167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Máy ly tâm

Còn hiệu lực

2107 000.00.19.H29-230818-0004 230001896/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Enzymes

Còn hiệu lực

2108 000.00.19.H29-230818-0005 230001895/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Dấu ấn

Còn hiệu lực

2109 000.00.19.H29-230818-0002 230001894/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng Galactose

Còn hiệu lực

2110 000.00.19.H29-230801-0011 230001893/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Khả năng sinh sản/Hormone thai kỳ

Còn hiệu lực