STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2181 000.00.19.H29-230801-0017 230001165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là dung dịch kiểm chuẩn đầu dò

Còn hiệu lực

2182 000.00.19.H29-230801-0016 230001164/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là thuốc thử tạo môi trường kiềm

Còn hiệu lực

2183 000.00.19.H29-230801-0015 230001163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là thuốc thử tạo môi trường acid

Còn hiệu lực

2184 000.00.19.H29-230802-0010 230001162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là dung dịch rửa đậm đặc

Còn hiệu lực

2185 000.00.19.H29-230816-0001 230001886/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SG PHARMA DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NGOÀI DA AQUADINE-05

Còn hiệu lực

2186 000.00.19.H29-230815-0006 230001161/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

2187 000.00.19.H29-230815-0021 230000335/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM GIA TẤN PHÚC

Còn hiệu lực

2188 000.00.19.H29-230815-0017 230001885/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AZ VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa khô

Còn hiệu lực

2189 000.00.19.H29-230814-0002 230001884/PCBB-HCM

CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Máy phân tích đông máu tự động

Còn hiệu lực

2190 000.00.19.H29-230815-0007 230001883/PCBB-HCM

CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Máy phân tích điện giải tự động và hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải tự động

Còn hiệu lực