STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
211 000.00.19.H29-231123-0006 230001730/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART Bộ kit tách chiết RNA tự động ExtraStar®

Còn hiệu lực

212 000.00.19.H29-230727-0009 230001729/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART Bộ kit tách chiết và tinh sạch nucleic acid trên hệ thống tự động

Còn hiệu lực

213 000.00.19.H29-230727-0010 230001728/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART Chất đệm tiền xử lý mẫu máu toàn phần

Còn hiệu lực

214 000.00.19.H29-230727-0011 230001727/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GENESMART Hóa chất khuếch đại (RT-) PCR FlexStar

Còn hiệu lực

215 000.00.19.H29-231122-0022 230000463/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ KIM MINH

Còn hiệu lực

216 000.00.31.H36-231129-0001 230000005/PCBB-LĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN Máy chăm da nâng cơ dùng trong y tế

Còn hiệu lực

217 000.00.31.H36-231125-0001 230000014/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC MINH HẢI

Còn hiệu lực

218 000.00.04.G18-220420-0017 230000374/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Hệ thống phân tích hình thái tế bào tự động

Còn hiệu lực

219 000.00.17.H09-231129-0001 230000046/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Kim luồn tĩnh mạch/ Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

220 000.00.17.H09-231128-0001 230000045/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Ống dẫn lưu màng phổi/ Ống thông phổi

Còn hiệu lực