STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2351 000.00.16.H23-240514-0002 240000009/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ QUẾ ANH DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

2352 000.00.19.H29-240517-0005 240000180/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUBE

Còn hiệu lực

2353 000.00.16.H23-240514-0001 240000008/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÂN TÂM HEALTHCARE DUNG DỊCH NHỎ MŨI

Còn hiệu lực

2354 000.00.19.H26-240314-0018 240001189/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật niệu đạo có thấu kính

Còn hiệu lực

2355 000.00.19.H29-240517-0022 240001072/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN PHÁT Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

2356 000.00.19.H29-240517-0023 240001071/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN PHÁT Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

2357 000.00.19.H26-240508-0005 240001188/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Máy điều trị nội nha COXO

Còn hiệu lực

2358 000.00.19.H29-240519-0001 240000179/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VICKY PHARMA

Còn hiệu lực

2359 000.00.19.H29-240517-0008 240000788/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

2360 000.00.19.H26-240508-0003 240000942/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Bộ lấy file gãy

Còn hiệu lực