STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2381 000.00.19.H26-240524-0038 240001013/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường sản khoa

Còn hiệu lực

2382 000.00.19.H26-240524-0036 240001012/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường điều khiển điện

Còn hiệu lực

2383 000.00.19.H26-240522-0025 240001011/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tách mô trong nha khoa

Còn hiệu lực

2384 000.00.19.H26-240527-0009 240001010/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục trong nha khoa

Còn hiệu lực

2385 000.00.19.H26-240527-0019 240001280/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLISTEN PHARMA VIỆT NAM Gel bôi mắt

Còn hiệu lực

2386 000.00.19.H26-240527-0017 240001279/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLISTEN PHARMA VIỆT NAM Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

2387 000.00.19.H26-240527-0016 240001278/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM ETHANOL 96% (v/v)

Còn hiệu lực

2388 000.00.19.H26-240527-0013 240001277/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Máy phân tích HbA1c A1cChek Pro

Còn hiệu lực

2389 000.00.19.H26-240527-0014 240001276/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLISTEN PHARMA VIỆT NAM Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

2390 000.00.19.H26-240527-0012 240001275/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK EU LINH Viên đặt âm đạo PEGINAL

Còn hiệu lực