STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
231 000.00.19.H29-231119-0001 230001673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

232 000.00.19.H29-231119-0002 230002589/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Máy hút dịch

Còn hiệu lực

233 000.00.19.H17-231118-0001 230000054/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 CAO XOA RỒNG VÀNG

Còn hiệu lực

234 000.00.19.H26-231120-0030 230002336/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC PHÚC GIA Xịt hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

235 000.00.48.H41-231120-0001 230000030/PCBB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Máy xông thuốc bộ phận

Còn hiệu lực

236 000.00.07.H28-231116-0002 230000001/PCBSX-HB

CÔNG TY TNHH SỨC KHOẺ PHÚC HOÀN NGUYÊN Nước muối i-on âm

Còn hiệu lực

237 000.00.04.G18-221114-0006 2301637ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV

Còn hiệu lực

238 000.00.04.G18-201012-0008 2301636ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng virus SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

239 17002910/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301635ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa

Còn hiệu lực

240 000.00.04.G18-211210-0002 2301634ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực