STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
231 000.00.04.G18-230117-0002 230000076/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng chì trong máu

Còn hiệu lực

232 000.00.19.H26-230113-0014 230000066/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

233 000.00.16.H33-221219-0002 230000001/PCBB-KG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT Bộ bơm bóng áp lực cao

Còn hiệu lực

234 000.00.19.H29-230110-0002 230000060/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC DƯ Dung dịch rửa máy

Còn hiệu lực

235 000.00.19.H29-230111-0011 230000014/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

236 000.00.19.H29-220726-0020 230000127/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Bộ xét nghiệm IVD định lượng HDL-LDL Cholesterol

Còn hiệu lực

237 000.00.19.H29-230112-0001 230000126/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN Hoá chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá

Còn hiệu lực

238 000.00.19.H29-230105-0005 230000125/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Thiết bị làm sạch và khử trùng nha khoa

Còn hiệu lực

239 000.00.19.H29-221129-0001 230000124/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Hệ thống ghế máy nha khoa.

Còn hiệu lực

240 000.00.19.H29-230116-0004 230000123/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực