STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
231 000.00.19.H26-220117-0026 220000144/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Hệ thống kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

232 000.00.19.H26-220117-0024 220000143/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy điều trị bằng sóng siêu âm kết hơp kích thích điện và điện phân thuốc

Còn hiệu lực

233 000.00.19.H26-220117-0023 220000142/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy điều trị bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

234 000.00.19.H26-211213-0002 220000080/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 5 LONG TÂM 1

Còn hiệu lực

235 000.00.19.H26-220110-0016 220000132/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDC PHARMA VIỆT NAM XỊT MŨI IDC SPRAY NANO

Còn hiệu lực

236 000.00.19.H26-220110-0020 220000131/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDC PHARMA VIỆT NAM XỊT MŨI IDC SPRAY NANO BABY

Còn hiệu lực

237 000.00.19.H26-220118-0002 220000141/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

238 000.00.19.H26-220118-0001 220000140/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V Ống nội khí quản

Còn hiệu lực

239 000.00.19.H29-211222-0017 220000145/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Búa phẫu thuật, 770g 25cm/ Mallet, sur., 770 g., Sl., 25 cm

Còn hiệu lực

240 000.00.04.G18-211221-0021 220270GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực