STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2391 000.00.19.H26-240527-0011 240001274/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BẢO NGỌC VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA HERA

Còn hiệu lực

2392 000.00.19.H26-240524-0032 240001009/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Băng dính y tế

Còn hiệu lực

2393 000.00.19.H26-240524-0041 240001273/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Máy điều trị bằng sóng xung kích (Máy điều trị xương khớp ngoài cơ thể bằng sóng xung kích)

Còn hiệu lực

2394 000.00.19.H26-240524-0042 240001272/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Máy điều trị bằng sóng xung kích (Máy điều trị nam học bằng sóng xung kích điện từ)

Còn hiệu lực

2395 000.00.19.H26-240527-0001 240001271/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW IMEXCO GEL BÔI HẬU MÔN

Còn hiệu lực

2396 000.00.16.H05-240524-0001 240000023/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEDITEC Bộ dây truyền máu NewG

Còn hiệu lực

2397 000.00.12.H19-240527-0001 240000010/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT DM

Còn hiệu lực

2398 000.00.17.H54-240527-0001 240000013/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1802

Còn hiệu lực

2399 000.00.17.H54-240528-0001 240000047/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Gel nhiệt miệng

Còn hiệu lực

2400 000.00.17.H54-240523-0002 240000046/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y XỊT HỌNG THẢO DƯỢC SAO THIÊN Y

Còn hiệu lực