STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2421 000.00.19.H29-240522-0026 240000805/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Phim X-quang

Còn hiệu lực

2422 000.00.19.H29-240523-0002 240000186/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH PHÚ AN

Còn hiệu lực

2423 000.00.19.H29-240523-0004 240000185/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VINH HƯNG

Còn hiệu lực

2424 000.00.19.H26-240529-0007 240001269/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Bộ xét nghiệm định tính kháng thể H.Pylori

Còn hiệu lực

2425 000.00.19.H26-240528-0018 240001268/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng virus sốt xuất huyết

Còn hiệu lực

2426 000.00.19.H26-240529-0001 240000168/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH RECOVERON VIỆT NAM

Còn hiệu lực

2427 000.00.19.H29-240522-0007 240001094/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ NHA KHOA HOÀNG VŨ Vít chốt răng

Còn hiệu lực

2428 000.00.19.H29-240520-0023 240000184/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BẢO TRÂN SG

Còn hiệu lực

2429 000.00.19.H29-240520-0022 240001093/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BẢO TRÂN SG Máy điều trị da

Còn hiệu lực

2430 000.00.19.H29-240515-0013 240000183/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TH FAMILY

Còn hiệu lực