STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2431 000.00.19.H29-240522-0003 240001092/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Catheter chạy thận nhân tạo 2 đường

Còn hiệu lực

2432 000.00.19.H29-240522-0017 240001091/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Bộ dụng cụ mở đường mạch máu đường quay, đường đùi.

Còn hiệu lực

2433 000.00.19.H29-240522-0019 240000804/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHEMILENS Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

2434 000.00.16.H05-240527-0001 240000022/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH S&S MED VINA BƠM TRUYỀN DỊCH

Còn hiệu lực

2435 000.00.19.H26-240522-0020 240001228/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Bộ chuyển đổi số hóa hình ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

2436 000.00.19.H26-240522-0026 240001229/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GENK Trocar dùng một lần trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

2437 000.00.10.H31-240526-0001 240000006/PCBB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UY DƯỢC Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

2438 000.00.10.H31-240520-0001 240000005/PCBB-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y KHOA ANH QUÂN Máy cắt đốt tai mũi họng bằng tia plasma

Còn hiệu lực

2439 000.00.10.H31-240521-0001 240000001/PCBSX-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DPHARM Que và bút thử thai

Còn hiệu lực

2440 000.00.10.H31-240517-0001 240000004/PCBMB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UY DƯỢC

Còn hiệu lực