STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2451 000.00.19.H26-240523-0027 240001260/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

2452 000.00.19.H26-240524-0037 240001259/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA INFINI PREMIUM MESO DNA+

Còn hiệu lực

2453 000.00.19.H26-240524-0034 240001258/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA INFINI PREMIUM MESO ACNE CURE

Còn hiệu lực

2454 000.00.19.H26-240522-0005 240000970/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH THẢO XỊT MUỐI BIỂN SÂU

Còn hiệu lực

2455 000.00.19.H26-240522-0008 240000971/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH THẢO XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

2456 000.00.19.H26-240524-0035 240001257/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA INFINI PREMIUM MESO F5+

Còn hiệu lực

2457 000.00.19.H26-240524-0033 240001256/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA INFINI PREMIUM MESO F5 ADVANCE STIMULATOR

Còn hiệu lực

2458 000.00.19.H26-240524-0009 240001255/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC TÁI TẠO Chất thử định lượng mức sản xuất ROS trong bạch cầu hạt trung tính

Còn hiệu lực

2459 000.00.19.H26-240524-0013 240001254/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC TÁI TẠO IVD Ly giải hồng cầu

Còn hiệu lực

2460 000.00.19.H26-240524-0008 240001253/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC TÁI TẠO Chất thử xác định tỷ lệ bạch cầu trung tính(Basophils) hoạt hóa trong xét nghiệm phản ứng dị ứng

Còn hiệu lực