STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2461 000.00.19.H26-240523-0028 240001252/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Máy nâng cơ trẻ hoá da bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

2462 000.00.19.H26-240523-0022 240001251/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Hệ thống cấy ghép nha khoa

Còn hiệu lực

2463 000.00.19.H26-240521-0020 240001250/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Máy điều trị nội nha

Còn hiệu lực

2464 000.00.19.H26-240520-0021 240001249/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Máy nâng cơ trẻ hoá da bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

2465 000.00.19.H26-240521-0021 240001248/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Máy cạo vôi răng

Còn hiệu lực

2466 000.00.19.H26-240524-0026 240001005/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM Giường điện

Còn hiệu lực

2467 000.00.04.G18-240318-0023 240133GPNK/BYT-HTTB

SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH Máy sốc điện

Còn hiệu lực

2468 000.00.19.H26-240521-0035 240000966/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH DRPHAN DUNG DỊCH XỊT MŨI HỌNG THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

2469 000.00.19.H26-240222-0006 240001216/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Fully Automated CLIA Analyzer

Còn hiệu lực

2470 000.00.19.H26-240524-0027 240001004/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN HỒNG VIỆT NAM Băng ca cấp cứu

Còn hiệu lực