STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2471 000.00.17.H39-240513-0003 240000046/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DI HÀO DẦU XOA BÓP

Còn hiệu lực

2472 000.00.17.H39-240510-0002 240000006/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dụng cụ thử rụng trứng

Còn hiệu lực

2473 000.00.17.H39-240515-0001 240000006/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH NOVO NORDISK VIỆT NAM TẠI TỈNH LONG AN

Còn hiệu lực

2474 000.00.19.H29-240309-0005 240001062/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật implant

Còn hiệu lực

2475 000.00.19.H29-240309-0004 240001061/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Trụ lành thương Healing Abutment

Còn hiệu lực

2476 000.00.19.H29-240309-0003 240001060/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Khớp nối nha khoa Abutment

Còn hiệu lực

2477 000.00.19.H29-240411-0017 240001059/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

2478 000.00.19.H29-240115-0026 240001058/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống Máy bào mô

Còn hiệu lực

2479 000.00.19.H29-240515-0014 240000780/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Máy xét nghiệm miễn dịch hoá phát quang

Còn hiệu lực

2480 000.00.19.H29-240516-0004 240001057/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Bộ xét nghiệm miễn dịch enzyme (ELISA) hỗ trợ xét nghiệm

Còn hiệu lực