STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
241 000.00.19.H26-220118-0002 220000141/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

242 000.00.19.H26-220118-0001 220000140/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V Ống nội khí quản

Còn hiệu lực

243 000.00.19.H29-211222-0017 220000145/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Búa phẫu thuật, 770g 25cm/ Mallet, sur., 770 g., Sl., 25 cm

Còn hiệu lực

244 000.00.04.G18-211221-0021 220270GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

245 000.00.19.H26-211216-0034 220000079/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG TÂM SỐ 5

Còn hiệu lực

246 000.00.19.H29-210924-0024 220000093/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 58

Còn hiệu lực

247 000.00.04.G18-220118-0038 220000767/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu làm răng giả

Còn hiệu lực

248 000.00.19.H26-211209-0057 220000078/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 365 DRUG STORE - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SUN PHARMA

Còn hiệu lực

249 000.00.19.H29-210816-0009 220000092/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

250 000.00.19.H29-210922-0029 220000091/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 31

Còn hiệu lực