STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
241 000.00.19.H26-230529-0035 230001000/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIHACHI 28 NHẬT- HÀN XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

242 000.00.19.H26-230524-0019 230000230/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ THANH NHÀN

Còn hiệu lực

243 000.00.19.H26-230529-0027 230001226/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO XỊT HỖ TRỢ PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

244 000.00.19.H26-230428-0002 230001225/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Kim sinh thiết vú chân không tương thích máy chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

245 000.00.19.H26-230526-0006 230001224/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

246 000.00.19.H26-230526-0007 230001223/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

247 000.00.19.H26-230526-0008 230001222/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

248 000.00.19.H26-230314-0005 230000229/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ KINDAKARE

Còn hiệu lực

249 000.00.19.H26-230529-0001 230000228/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETTECH

Còn hiệu lực

250 000.00.19.H26-230529-0003 230001221/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực