STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2491 000.00.19.H26-240521-0031 240000990/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nạo/bóc tách mô trong nha khoa

Còn hiệu lực

2492 000.00.17.H39-240523-0003 240000054/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM YPHARMA Kem bôi ngoài da

Còn hiệu lực

2493 000.00.17.H39-240523-0002 240000053/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM YPHARMA Syrup

Còn hiệu lực

2494 000.00.17.H39-240523-0001 240000052/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM YPHARMA Syrup

Còn hiệu lực

2495 000.00.19.H26-240517-0019 240000989/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tách mô trong nha khoa

Còn hiệu lực

2496 000.00.19.H26-240427-0005 240000167/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NDT MEDICAL

Còn hiệu lực

2497 000.00.19.H26-240523-0015 240000988/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN PHÚC SIRO BỔ TÂM

Còn hiệu lực

2498 000.00.19.H26-240521-0024 240000972/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Máy cắt mô (tiêu bản) quay thủ công

Còn hiệu lực

2499 000.00.19.H26-240522-0010 240000973/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Hệ thống máy vùi mô và bộ làm lạnh

Còn hiệu lực

2500 000.00.19.H29-240521-0005 240001090/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Bộ ghế chữa răng

Còn hiệu lực