STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2511 000.00.19.H29-240521-0025 240000181/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH GIANG

Còn hiệu lực

2512 000.00.19.H26-240517-0018 240001241/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ TIÊU ĐIỂM Mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

2513 000.00.19.H26-240523-0023 240000987/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DRAGON DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI DA

Còn hiệu lực

2514 000.00.19.H26-240519-0002 240000986/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC THIÊN ĐỊNH DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI DA

Còn hiệu lực

2515 000.00.19.H26-240519-0001 240000985/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC THIÊN ĐỊNH SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI DA

Còn hiệu lực

2516 000.00.19.H26-240523-0012 240001240/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEIJIPHAR NƯỚC MẮT NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

2517 000.00.19.H26-240523-0019 240001239/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEIJIPHAR DUNG DỊCH NHÃN KHOA

Còn hiệu lực

2518 000.00.17.H09-240518-0001 240000010/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

2519 000.00.19.H26-240523-0011 240001238/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEIJIPHAR DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

2520 000.00.19.H26-240521-0015 240001237/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEIJIPHAR DUNG DỊCH NHÃN KHOA

Còn hiệu lực