STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
271 000.00.19.H26-231128-0011 230003184/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

272 000.00.19.H26-231129-0008 230003183/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

273 000.00.19.H26-231124-0048 230003182/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PASTEUR -PHÁP Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

274 000.00.19.H26-231121-0021 230002443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Khăn phẫu thuật dùng một lần

Còn hiệu lực

275 000.00.19.H26-231121-0020 230002442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Áo choàng phẫu thuật dùng một lần

Còn hiệu lực

276 000.00.19.H26-231121-0019 230002441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ khăn phẫu thuật dùng một lần

Còn hiệu lực

277 000.00.19.H26-231125-0008 230000543/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ PHÚC VINH

Còn hiệu lực

278 000.00.19.H26-231127-0008 230003181/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Kim chọc hút trứng

Còn hiệu lực

279 000.00.19.H26-231122-0028 230003180/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Á ÂU QUẢ DẪN LƯU ÁP LỰC ÂM KÍN CHẤT LIỆU SILICONE

Còn hiệu lực

280 000.00.19.H26-231127-0017 230002440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Á ÂU TẤT LÓT BÓ BỘT KHÔNG THẤM NƯỚC

Còn hiệu lực