STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
21 000.00.19.H29-220113-0056 220000195/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Mặt nạ oxy có túi

Còn hiệu lực

22 000.00.16.H11-211225-0001 220000002/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 412

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H29-220113-0058 220000194/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Mặt nạ oxy

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H29-220113-0059 220000193/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Mặt nạ khí dung

Còn hiệu lực

25 000.00.19.H29-220113-0060 220000192/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Dây hút nhớt (có khóa, không khóa)

Còn hiệu lực

26 000.00.19.H29-220113-0061 220000191/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Bóng đèn cực tím

Còn hiệu lực

27 000.00.04.G18-220118-0004 220000817/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

28 000.00.17.H09-211225-0004 220000006/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 359

Còn hiệu lực

29 000.00.19.H26-220113-0021 220000167/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Máy điều trị tuỷ

Còn hiệu lực

30 000.00.19.H26-220113-0019 220000166/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Máy đo chiều dài ống tuỷ

Còn hiệu lực