STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
21 000.00.16.H23-231204-0004 230000075/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI MINATO XE LĂN ĐIỆN ELECTRICAL WHEELCHAIR

Còn hiệu lực

22 000.00.16.H23-231124-0001 230000016/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1480

Còn hiệu lực

23 000.00.16.H23-231123-0001 230000015/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1465

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H29-231201-0013 230002736/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Hệ thống xe đạp lực kế y tế

Còn hiệu lực

25 000.00.19.H29-231207-0015 230002735/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

26 000.00.04.G18-231202-0003 230000376/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

27 000.00.04.G18-231207-0015 230000375/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

28 000.00.16.H23-231113-0001 230000074/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM PHẠM GIA Xịt mũi đẳng trương NANEWCARE

Còn hiệu lực

29 000.00.16.H23-231113-0002 230000073/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM PHẠM GIA Xịt mũi ưu trương NAMAXCARE

Còn hiệu lực

30 000.00.19.H29-231122-0017 230001764/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Máy xét nghiệm nấm β-D-Glucan và phụ kiện

Còn hiệu lực