STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
21 000.00.19.H29-230310-0014 230000559/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Đồng hồ oxy và các phụ kiện bình tạo ẩm oxy, dây thở oxy, co nối nhanh.

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H29-230310-0013 230000558/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Cột đo lưu lượng và các phụ kiện bình tạo ẩm oxy, co nối nhanh

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H26-230315-0027 230000599/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SIÊU ÂM Y TẾ VIỆT NAM Máy siêu âm màu

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H29-230118-0010 230000304/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IVD thiết lập bù trừ huỳnh quang cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

25 000.00.19.H26-230316-0024 230000481/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ F-GROUP DẦU GỘI TRỊ GÀU/ NẤM

Còn hiệu lực

26 000.00.19.H26-230316-0025 230000480/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ F-GROUP DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ

Còn hiệu lực

27 000.00.19.H26-230316-0026 230000479/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ F-GROUP SERUM TRỊ NẤM

Còn hiệu lực

28 000.00.19.H26-230316-0027 230000478/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ F-GROUP XỊT KHỬ MÙI THƠM CƠ THỂ

Còn hiệu lực

29 000.00.19.H26-230315-0014 230000598/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VÂN TIÊN KEM BÔI NGOÀI DA NANOMEDIC

Còn hiệu lực

30 000.00.19.H26-230316-0014 230000597/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VÂN TIÊN KEM BÔI NGOÀI DA ECZENT 0.03

Còn hiệu lực