STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
301 000.00.19.H26-230313-0027 230000553/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THIÊN LỘC PHÁT Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

302 000.00.19.H26-230313-0028 230000430/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THIÊN LỘC PHÁT Sản phẩm dùng ngoài

Còn hiệu lực

303 000.00.19.H26-230313-0025 230000092/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM WIN PHARMA

Còn hiệu lực

304 000.00.19.H26-230313-0014 230000552/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VĂN MINH Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

305 000.00.19.H26-230313-0011 230000091/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TH

Còn hiệu lực

306 000.00.19.H26-230313-0013 230000429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HENA PHARMA SIRO BỔ PHỔI

Còn hiệu lực

307 000.00.19.H26-230313-0012 230000428/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO Gạc vệ sinh mắt

Còn hiệu lực

308 000.00.19.H26-230313-0007 230000551/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG NGỌC Hệ thống máy siêu âm

Còn hiệu lực

309 000.00.19.H26-230310-0007 230000090/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SDDS

Còn hiệu lực

310 000.00.19.H26-230310-0005 230000550/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch nước muối NaCl 0,9%

Còn hiệu lực