STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
301 000.00.24.H49-220505-0002 220000161/PCBMB-QN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1406

Còn hiệu lực

302 000.00.17.H39-220507-0001 220000031/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO BENZAKIT

Còn hiệu lực

303 000.00.17.H39-220413-0004 220000030/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA

Còn hiệu lực

304 000.00.04.G18-220517-0025 220002242/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử ly giải hồng cầu, phóng thích Hemoglobin

Còn hiệu lực

305 000.00.19.H29-220504-0003 220001125/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1194

Còn hiệu lực

306 000.00.19.H29-220504-0017 220001124/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1196

Còn hiệu lực

307 000.00.19.H29-220504-0023 220001123/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1202

Còn hiệu lực

308 000.00.19.H29-220504-0021 220001122/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1209

Còn hiệu lực

309 000.00.19.H29-220504-0002 220001121/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1276

Còn hiệu lực

310 000.00.19.H29-220427-0007 220001120/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1278

Còn hiệu lực