STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
301 000.00.04.G18-220216-0057 220003465/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng renin

Còn hiệu lực

302 000.00.03.H50-221118-0001 220000010/PCBMB-QT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1008

Còn hiệu lực

303 000.00.18.H20-221122-0003 220000028/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1010

Còn hiệu lực

304 000.00.04.G18-220331-0010 220003464/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Bơm đặt thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

305 000.00.19.H29-221122-0002 220001459/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T&H

Còn hiệu lực

306 000.00.04.G18-221125-0002 220003463/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 22 thông số huyết học

Còn hiệu lực

307 000.00.19.H29-221122-0036 220003780/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein Synaptophysin

Còn hiệu lực

308 000.00.19.H29-221118-0032 220003779/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng axit valproic

Còn hiệu lực

309 000.00.19.H29-221118-0031 220003778/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin

Còn hiệu lực

310 000.00.19.H29-221118-0030 220003777/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda

Còn hiệu lực