STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
311 000.00.19.H26-230313-0008 230000427/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BLUE PHARMA DUNG DỊCH XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

312 000.00.19.H26-230313-0004 230000549/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM THIẾT BỊ CHĂM SÓC, TRỊ LIỆU DA

Còn hiệu lực

313 000.00.19.H26-230310-0009 230000426/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE CỒN Y TẾ 90 º

Còn hiệu lực

314 000.00.19.H26-230310-0008 230000425/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE CỒN Y TẾ 70 º

Còn hiệu lực

315 000.00.16.H05-230310-0002 230000004/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHAMA SỐ 47

Còn hiệu lực

316 000.00.19.H26-230310-0012 230000424/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH JIDO PHARMA Băng dính cá nhân y tế

Còn hiệu lực

317 000.00.19.H26-230306-0019 230000423/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM Nanofast Gel

Còn hiệu lực

318 000.00.19.H26-230315-0010 230000422/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO AN SINH STAR Xịt họng

Còn hiệu lực

319 000.00.19.H26-230314-0011 230000421/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TATAMORE Khăn vệ sinh kháng khuẩn khử mùi

Còn hiệu lực

320 000.00.19.H17-230314-0002 230000009/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ trang phục chống dịch cấp độ 1

Còn hiệu lực