STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
311 000.00.19.H29-221118-0029 220003776/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng salicylate

Còn hiệu lực

312 000.00.19.H29-221118-0023 220003775/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

313 000.00.19.H29-221118-0019 220003774/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng L‑homocysteine toàn phần

Còn hiệu lực

314 000.00.19.H29-221121-0019 220002412/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa phản ứng trước khi tạo tín hiệu phát hiện phản ứng miễn dịch

Còn hiệu lực

315 000.00.19.H29-221122-0038 220003773/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein Ep-CAM

Còn hiệu lực

316 000.00.19.H29-221122-0043 220003772/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein cytokeratin 8 & 18

Còn hiệu lực

317 000.00.19.H29-221122-0046 220003771/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD56

Còn hiệu lực

318 000.00.19.H29-221122-0024 220002411/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa cóng phản ứng

Còn hiệu lực

319 000.00.19.H29-221122-0025 220002410/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch điều hòa điện cực, rửa phản ứng, tạo tín hiệu điện hóa

Còn hiệu lực

320 000.00.19.H29-221122-0026 220002409/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất phụ gia

Còn hiệu lực