STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
341 000.00.19.H26-231129-0018 230002451/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN XỊT MŨI

Còn hiệu lực

342 000.00.19.H26-231129-0017 230003194/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dung dịch hỗ trợ nam khoa

Còn hiệu lực

343 000.00.19.H26-231129-0015 230003193/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAHACO VIỆT NAM Dụng cụ phát hiện các chất gây nghiên

Còn hiệu lực

344 000.00.19.H26-231129-0025 230002450/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ D2 GROUP Túi hậu môn nhân tạo

Còn hiệu lực

345 000.00.19.H26-231129-0020 230003192/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HẠNH Kim cấy chỉ vô trùng dùng một lần.

Còn hiệu lực

346 000.00.19.H26-231129-0023 230003191/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HẠNH Kim châm cứu vô trùng

Còn hiệu lực

347 000.00.19.H26-231129-0024 230003190/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ Hệ thống siêu âm chẩn đoán màu

Còn hiệu lực

348 000.00.19.H26-231124-0044 230002449/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THẢO DƯỢC THIÊN MINH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

349 000.00.19.H26-231128-0010 230000544/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NORVATIS THỤY SỸ

Còn hiệu lực

350 000.00.19.H26-231124-0001 230002448/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 1.Băng dính có gạc vô trùng; 2.Băng dính có gạc vô trùng; 3.Miếng gạc vô trùng; 4.Miếng gạc vô trùng; 5.Băng phim dính trong suốt ; 6.Băng dính cố định trong suốt; 7.Băng dính cố định

Còn hiệu lực