STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
341 000.00.19.H26-221123-0012 220003210/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP Xịt mũi

Còn hiệu lực

342 000.00.19.H29-221124-0023 220001457/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN PHÚC HAPPYLIFE

Còn hiệu lực

343 000.00.19.H26-221121-0016 220003209/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MACBRIGHT H&H Gạc vệ sinh răng và nướu cho bé

Còn hiệu lực

344 000.00.04.G18-220824-0001 220003462/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Máy điện cơ

Còn hiệu lực

345 000.00.04.G18-220823-0011 220003461/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Máy điện não

Còn hiệu lực

346 000.00.04.G18-221124-0009 220003460/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí

Còn hiệu lực

347 000.00.19.H26-221124-0013 220003614/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Ghế răng nha khoa kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

348 000.00.19.H26-221122-0035 220003208/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

349 000.00.19.H26-221122-0009 220003207/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

350 000.00.19.H26-221121-0025 220003206/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Xe đẩy dụng cụ y tế

Còn hiệu lực