STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35251 000.00.19.H29-220607-0047 220001319/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MÊ ĐI CA KHẨU TRANG Y TẾ MEDiCARE PHARMACY

Còn hiệu lực

35252 000.00.19.H29-220601-0007 220002046/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Máy điện tim và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

35253 000.00.19.H29-220606-0002 220002045/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Que thấm hút dịch

Còn hiệu lực

35254 000.00.19.H29-220609-0011 220001318/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Dụng cụ chỉnh nha

Còn hiệu lực

35255 000.00.19.H29-220614-0002 220002044/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường rửa tinh trùng

Còn hiệu lực

35256 000.00.19.H29-220614-0001 220002043/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ

Còn hiệu lực

35257 000.00.19.H29-220608-0009 220001317/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Vớ y khoa

Còn hiệu lực

35258 000.00.04.G18-220613-0031 220002507/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Bộ khoan y tế

Còn hiệu lực

35259 000.00.17.H62-220609-0001 220000069/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 591

Còn hiệu lực

35260 000.00.17.H62-220609-0002 220000068/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 640

Còn hiệu lực