STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35271 000.00.19.H29-220621-0002 220001387/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ NANO NHÂN ĐỨC Keo bạc Nano

Còn hiệu lực

35272 000.00.19.H26-220614-0001 220001897/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Dung dịch bảo quản mẫu

Còn hiệu lực

35273 000.00.19.H26-220613-0031 220001896/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Bộ Kit tinh sạch RNA/ DNA

Còn hiệu lực

35274 000.00.19.H26-220602-0025 220001895/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

35275 000.00.19.H26-220602-0023 220001894/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

35276 000.00.19.H29-220621-0004 220002161/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA Thiết bị y tế tiêu hao dùng trong bệnh viện

Còn hiệu lực

35277 000.00.19.H26-220602-0022 220001893/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

35278 000.00.19.H29-220621-0010 220002160/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP SAO VIỆT Vật liệu cắm ghép chỉnh nha

Còn hiệu lực

35279 000.00.19.H29-220621-0015 220002159/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP SAO VIỆT Vật liệu cố định dùng trong chỉnh nha

Còn hiệu lực

35280 000.00.19.H29-220621-0017 220002158/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP SAO VIỆT Dụng cụ cầm tay chỉnh nha

Còn hiệu lực