STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35281 000.00.19.H26-220608-0020 220002143/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

35282 000.00.19.H26-220610-0027 220002142/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Que thử xét nghiệm Hemoglobin sử dụng cho máy xét nghiệm careSTART™ S1 Analyzer

Còn hiệu lực

35283 000.00.19.H26-220610-0020 220002141/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Máy xét nghiệm careSTART™ S1 Analyzer

Còn hiệu lực

35284 000.00.19.H26-220611-0001 220002140/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Que thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần sử dụng cho máy xét nghiệm careSTART™ S1 Analyzer

Còn hiệu lực

35285 000.00.19.H26-220613-0011 220002139/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Que thử xét nghiệm G6PD sử dụng cho máy xét nghiệm careSTART™ S1 Analyzer

Còn hiệu lực

35286 000.00.19.H26-220611-0009 220001869/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bàn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

35287 000.00.19.H26-220611-0008 220001868/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

35288 000.00.19.H26-220611-0007 220001867/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giá treo truyền dịch

Còn hiệu lực

35289 000.00.19.H26-220611-0006 220001866/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bàn để dụng cụ thủ thuật

Còn hiệu lực

35290 000.00.19.H26-220611-0005 220001865/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Xe tiêm hai tầng

Còn hiệu lực