STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35291 000.00.19.H26-220602-0019 220001781/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN Bộ dụng cụ phẫu thuật (Chi tiết theo phụ lục)

Còn hiệu lực

35292 000.00.19.H26-220603-0016 220001780/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SHGT Găng tay cao su khám bệnh, không bột, nhãn hiệu SUPERCLASS

Còn hiệu lực

35293 000.00.19.H26-220530-0009 220001779/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Bộ dụng tiểu phẫu 12 chi tiết

Còn hiệu lực

35294 000.00.19.H26-220530-0008 220001778/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Bộ dụng cụ đại phẫu sản phụ khoa 31 chi tiết

Còn hiệu lực

35295 000.00.19.H26-220524-0018 220001777/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Bộ dụng cụ đỡ đẻ 7 chi tiết

Còn hiệu lực

35296 000.00.19.H26-220610-0011 220001776/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM DUNG DỊCH XỊT MŨI DOCTOR MEDICINE spray for Baby

Còn hiệu lực

35297 000.00.19.H26-220610-0008 220001775/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM Dung dịch xịt mũi DOCTOR MEDICINE spray for Adults

Còn hiệu lực

35298 000.00.19.H26-220610-0003 220001774/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SỨC SỐNG VIỆT SPRAY VOVYBAY ®

Còn hiệu lực

35299 000.00.19.H26-220602-0004 220001773/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Nắp chống bay hơi

Còn hiệu lực

35300 000.00.19.H26-220601-0043 220001772/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Đầu típ hút mẫu và hóa chất

Còn hiệu lực