STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35311 000.00.19.H26-220601-0048 220001993/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ Kìm gắp dị vật dùng một lần

Còn hiệu lực

35312 000.00.19.H26-220601-0025 220001992/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ Kìm sinh thiết dùng một lần

Còn hiệu lực

35313 000.00.19.H26-220530-0016 220001897/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ INMAX Á CHÂU

Còn hiệu lực

35314 000.00.19.H26-220602-0009 220001896/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LÊ MINH

Còn hiệu lực

35315 000.00.19.H26-220520-0035 220001770/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

35316 000.00.19.H26-220520-0037 220001769/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Chất rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

35317 000.00.19.H26-220601-0010 220001767/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Chất rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

35318 000.00.19.H26-220523-0026 220001766/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Chất rửa dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

35319 000.00.19.H26-220601-0026 220000084/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI Nước xịt họng

Còn hiệu lực

35320 000.00.19.H26-220425-0030 220001765/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TGC VIỆT NAM Đèn khám da

Còn hiệu lực