STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35321 000.00.19.H26-220603-0028 220002074/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

35322 000.00.19.H26-220603-0025 220002073/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

35323 000.00.19.H26-220606-0012 220002072/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

35324 000.00.19.H26-220531-0031 220002071/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

35325 000.00.19.H26-220608-0023 220002070/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA THỊNH PHÁT Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

35326 000.00.19.H26-220517-0029 220002069/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt

Còn hiệu lực

35327 000.00.19.H26-220517-0030 220002068/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt nhuận tràng

Còn hiệu lực

35328 000.00.19.H26-220608-0025 220001910/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚC THỌ

Còn hiệu lực

35329 000.00.19.H26-220609-0003 220001909/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ALD

Còn hiệu lực

35330 000.00.19.H26-220609-0018 220001835/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU VAI GÁY META

Còn hiệu lực