STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35331 000.00.19.H29-220614-0038 220002070/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Máy đo nhãn áp và bề dày giác mạc không tiếp xúc và phụ kiện

Còn hiệu lực

35332 000.00.19.H29-220614-0033 220002069/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Máy đo bản đồ giác mạc và phụ kiện

Còn hiệu lực

35333 000.00.19.H29-220614-0030 220002068/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Máy đo bề dày giác mạc và phụ kiện

Còn hiệu lực

35334 000.00.19.H29-220614-0028 220002067/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Máy chụp cắt lớp giác mạc bán phần trước và phụ kiện

Còn hiệu lực

35335 000.00.19.H29-220614-0027 220002066/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Máy soi đếm tế bào nội mô giác mạc không tiếp xúc và phụ kiện

Còn hiệu lực

35336 000.00.19.H29-220614-0023 220002065/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Máy siêu âm mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

35337 000.00.19.H29-220615-0012 220001331/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD hỗ trợ hiện màu đoạn dò đã đánh dấu DIG trong lai tại chỗ

Còn hiệu lực

35338 000.00.19.H29-220615-0010 220001330/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD hỗ trợ hiện màu kháng thể đặc hiệu gắn kết kháng nguyên

Còn hiệu lực

35339 000.00.19.H29-220615-0008 220001329/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD hỗ trợ hiện màu kháng thể đặc hiệu gắn kết kháng nguyên

Còn hiệu lực

35340 000.00.19.H29-220615-0007 220001328/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD thay đổi màu của hematoxylin

Còn hiệu lực