STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35341 000.00.19.H26-220610-0011 220001776/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM DUNG DỊCH XỊT MŨI DOCTOR MEDICINE spray for Baby

Còn hiệu lực

35342 000.00.19.H26-220610-0008 220001775/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM Dung dịch xịt mũi DOCTOR MEDICINE spray for Adults

Còn hiệu lực

35343 000.00.19.H26-220610-0003 220001774/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SỨC SỐNG VIỆT SPRAY VOVYBAY ®

Còn hiệu lực

35344 000.00.19.H26-220602-0004 220001773/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Nắp chống bay hơi

Còn hiệu lực

35345 000.00.19.H26-220601-0043 220001772/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Đầu típ hút mẫu và hóa chất

Còn hiệu lực

35346 000.00.19.H26-220601-0044 220001771/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

35347 000.00.19.H26-220601-0041 220002002/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Thiết bị điều trị bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

35348 000.00.19.H26-220601-0042 220002001/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Thiết bị điện trị liệu

Còn hiệu lực

35349 000.00.19.H26-220601-0006 220002000/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Thiết bị điều trị bằng sóng siêu âm tần số cao

Còn hiệu lực

35350 000.00.19.H26-220601-0004 220001999/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Thiết bị Laser điều trị

Còn hiệu lực