STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35391 000.00.16.H11-220602-0001 220000060/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 587

Còn hiệu lực

35392 000.00.04.G18-220612-0003 220002489/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

35393 000.00.20.H52-210726-0001 220000012/PCBMB-SL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐỨC MINH TƯỜNG

Còn hiệu lực

35394 000.00.04.G18-220611-0001 220002488/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Holter điện tim

Còn hiệu lực

35395 000.00.19.H26-220607-0039 220002038/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG ĐỨC Kính áp tròng (cận/viễn/loạn thị) dùng 1 ngày

Còn hiệu lực

35396 000.00.19.H26-220609-0027 220001808/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANFAS Ramukid organic foaming toothpaste

Còn hiệu lực

35397 000.00.19.H26-220607-0013 220002037/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN Máy điều trị sóng ngắn

Còn hiệu lực

35398 000.00.19.H26-220602-0003 220002036/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT Máy đưa dưỡng chất vào da

Còn hiệu lực

35399 000.00.19.H26-220606-0004 220002035/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

35400 000.00.19.H26-220606-0022 220002034/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực