STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35411 000.00.04.G18-220608-0021 220002468/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung

Còn hiệu lực

35412 000.00.17.H09-220531-0001 220000034/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAIKA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

35413 000.00.17.H09-220601-0002 220000033/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIỀN ĐÔNG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

35414 000.00.17.H09-220601-0003 220000032/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIỀN ĐÔNG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

35415 000.00.18.H20-220607-0001 220000010/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Dung dịch xịt họng DOTOUX SPRAY

Còn hiệu lực

35416 000.00.19.H29-220608-0013 220001979/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

35417 000.00.19.H29-220608-0012 220001978/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

35418 000.00.19.H29-220606-0024 220001977/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Thiết bị trợ thính và phụ kiện

Còn hiệu lực

35419 000.00.19.H29-220606-0020 220001976/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Thiết bị trợ thính và phụ kiện

Còn hiệu lực

35420 000.00.19.H29-220606-0019 220001975/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Thiết bị trợ thính và phụ kiện

Còn hiệu lực