STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
351 000.00.19.H26-230310-0017 230000502/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ ĐỨC MINH Dây truyền dịch và kim

Còn hiệu lực

352 000.00.19.H26-230310-0016 230000501/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ ĐỨC MINH Bộ kim cánh bướm

Còn hiệu lực

353 000.00.19.H26-230310-0011 230000500/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BLUE PHARMA GEL HỖ TRỢ GIẢM TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY

Còn hiệu lực

354 000.00.19.H26-230310-0015 230000499/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AUSTRALIA Que thử thai

Còn hiệu lực

355 000.00.04.G18-230313-0014 230000191/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm đông máu định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

356 000.00.19.H26-230310-0013 230000402/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BLUE PHARMA DUNG DỊCH XỊT XOANG

Còn hiệu lực

357 000.00.19.H26-230309-0021 230000401/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Dung dịch vệ sinh mũi ưu trương 1,5%

Còn hiệu lực

358 000.00.19.H26-230310-0003 230000400/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RUS PHARMA Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực

359 000.00.19.H26-230310-0004 230000399/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RUS PHARMA Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

360 000.00.19.H26-230309-0022 230000498/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực