STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
351 000.00.19.H26-221116-0009 220003205/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD phủ dầu trên các panel MicroScan

Còn hiệu lực

352 000.00.19.H26-221116-0020 220003204/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD làm sạch trong chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

353 000.00.16.H23-221124-0004 220000191/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Dung dịch xịt mũi SEA FRESH/01

Còn hiệu lực

354 000.00.19.H29-221107-0004 220003764/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

355 000.00.19.H29-221107-0002 220003763/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ xét nghiệm định lượng Zn (Kẽm)

Còn hiệu lực

356 000.00.19.H29-221107-0001 220003762/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ xét nghiệm định lượng Cu (Đồng)

Còn hiệu lực

357 000.00.19.H29-221107-0003 220003761/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm động lực G6P-DH

Còn hiệu lực

358 000.00.16.H23-221124-0003 220000190/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Dung dịch xịt mũi SEA FRESH/01

Còn hiệu lực

359 000.00.19.H32-221117-0001 220000051/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA

Còn hiệu lực

360 000.00.19.H29-221116-0008 220003760/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm và linh, phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực