STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
351 000.00.24.H49-231114-0001 230000012/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH MEDLATEC QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

352 000.00.19.H29-231114-0014 230001722/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Mặt nạ mắt chườm nóng, lạnh

Còn hiệu lực

353 000.00.48.H41-231129-0001 230000039/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ DUY NGỌC

Còn hiệu lực

354 000.00.19.H29-231027-0001 230002675/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Kim phẫu thuật( iken Super Edge Needles)

Còn hiệu lực

355 000.00.19.H29-231106-0009 230002674/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Máy rửa khử khuẩn và phụ kiện

Còn hiệu lực

356 000.00.19.H29-231108-0027 230002673/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Máy rửa khử khuẩn và phụ kiện

Còn hiệu lực

357 000.00.19.H29-231102-0008 230001721/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Cánh tay treo trần

Còn hiệu lực

358 000.00.19.H29-231026-0018 230002672/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Hệ thống hình ảnh huỳnh quang

Còn hiệu lực

359 000.00.19.H29-231108-0026 230002671/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Máy rửa khử khuẩn và phụ kiện

Còn hiệu lực

360 000.00.19.H29-231115-0005 230001720/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Bộ dụng cụ nội soi khớp vai

Còn hiệu lực