STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36001 000.00.19.H26-220302-0079 220000764/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MEDCARE Xịt họng keo ong

Còn hiệu lực

36002 000.00.19.H26-220303-0052 220000763/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC XỊT XOANG

Còn hiệu lực

36003 000.00.19.H26-220302-0045 220000762/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

36004 000.00.19.H26-220302-0046 220000761/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG

Còn hiệu lực

36005 000.00.19.H26-220304-0002 220000760/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

36006 000.00.19.H26-220304-0011 220000549/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO MEDPROTEC

Còn hiệu lực

36007 000.00.17.H39-220228-0001 220000010/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETNAM MEDICAL LONG AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36008 000.00.16.H02-220304-0005 220000036/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC HÒA LOAN

Còn hiệu lực

36009 000.00.19.H26-220303-0076 220000548/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GUME

Còn hiệu lực

36010 000.00.19.H26-220302-0006 220000756/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ ĐỨC HƯNG XỊT MŨI, HỌNG

Còn hiệu lực