STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36001 000.00.19.H26-210401-0003 210000392/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Băng dính y tế Eurosilk

Còn hiệu lực

36002 000.00.19.H26-210401-0004 210000391/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB Đầu côn có lọc

Còn hiệu lực

36003 000.00.16.H02-210326-0001 210000003/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU YÊN MINH

Còn hiệu lực

36004 000.00.17.H07-210318-0001 210000002/PCBA-BT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PHÚC NHÂN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36005 000.00.19.H29-210330-0003 210000003/PCBSX-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH SÀI GÒN GĂNG TAY Y TẾ

Còn hiệu lực

36006 000.00.19.H29-210129-0008 210000217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Vật liệu bơm rửa ống tủy răng

Còn hiệu lực

36007 000.00.19.H29-210323-0004 210000218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM - MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

36008 000.00.19.H29-210329-0001 210000219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GIA BẢO KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36009 000.00.19.H29-210301-0002 210000220/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN Bộ thử số kính kèm gọng thử.

Còn hiệu lực

36010 000.00.19.H26-210324-0011 210000376/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3K Gel trị sẹo

Còn hiệu lực