STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36011 000.00.19.H26-220302-0002 220000755/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẤT LONG DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36012 000.00.19.H26-220302-0001 220000754/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINOFA DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36013 000.00.18.H20-220301-0001 220000004/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 582

Còn hiệu lực

36014 000.00.19.H26-220302-0088 220000753/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ SAO PHƯƠNG BẮC Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

36015 000.00.19.H26-220302-0087 220000752/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ SAO PHƯƠNG BẮC Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

36016 000.00.19.H26-220303-0030 220000751/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

36017 000.00.22.H44-220304-0002 220000024/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC THIỆN TÂM

Còn hiệu lực

36018 000.00.22.H44-220304-0001 220000023/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC THIỆN TÂM 2

Còn hiệu lực

36019 000.00.25.H47-220304-0002 220000029/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC CHÂU NGUYÊN

Còn hiệu lực

36020 000.00.22.H44-220303-0001 220000022/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực