STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36091 000.00.19.H29-220223-0024 220000401/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD lấy và vận chuyển mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

36092 000.00.19.H29-220223-0004 220000594/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D toàn phần

Còn hiệu lực

36093 000.00.19.H29-220223-0005 220000593/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D toàn phần

Còn hiệu lực

36094 000.00.19.H29-220222-0040 220000592/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng nồng độ protein β- amyloid (1-42)

Còn hiệu lực

36095 000.00.19.H29-220302-0046 220000400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD giảm tải lượng vi rút

Còn hiệu lực

36096 000.00.19.H29-220302-0040 220000399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tách rửa, giảm tải lượng và vận chuyển các mẫu

Còn hiệu lực

36097 000.00.19.H29-220226-0004 220000348/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC AN

Còn hiệu lực

36098 000.00.19.H26-220303-0075 220000547/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC NAM

Còn hiệu lực

36099 000.00.19.H29-220303-0036 220000591/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Kim phẫu thuật( surgical Needles-Suture, Stain Steel Wire) ,( nguyên liệu, bán thành phẩm dùng để sản xuất Chỉ Phẫu Thuật)

Còn hiệu lực

36100 000.00.19.H29-220304-0014 220000020/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH ĐAN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực