STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36171 000.00.19.H26-200909-0003 200000347/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36172 000.00.19.H26-200915-0004 200001674/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

36173 000.00.19.H26-200915-0009 200000348/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIỀU KHÁNH MED

Còn hiệu lực

36174 000.00.19.H26-200914-0011 200001675/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN Dùng trong quá trình thăm khám và Phẫu thuật.

Còn hiệu lực

36175 000.00.19.H26-200917-0006 200001676/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Đèn mổ

Còn hiệu lực

36176 000.00.19.H26-200917-0003 200001677/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Bàn mổ

Còn hiệu lực

36177 000.00.19.H26-200915-0005 200001678/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Bàn mổ

Còn hiệu lực

36178 000.00.19.H26-200917-0001 200001679/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DENKO VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36179 000.00.19.H26-200916-0011 200001680/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ khung cố định đầu (Khung gá sọ)

Còn hiệu lực

36180 000.00.19.H26-200917-0011 200001681/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRIVINA Đèn mổ, đèn khám (treo trần, gắn tường, di động)

Còn hiệu lực