STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36171 000.00.19.H29-211209-0009 220000337/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHOA DANH

Còn hiệu lực

36172 000.00.18.H24-220226-0006 220000078/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC THÁI DƯƠNG

Còn hiệu lực

36173 000.00.18.H24-220226-0005 220000077/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC 11 NGUYỄN BÌNH

Còn hiệu lực

36174 000.00.18.H24-220226-0004 220000076/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC NGỌC KHÁNH

Còn hiệu lực

36175 000.00.18.H24-220226-0007 220000075/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC SƠN THANH

Còn hiệu lực

36176 000.00.19.H17-220302-0002 220000020/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Tạp dề nylon

Còn hiệu lực

36177 000.00.19.H17-220302-0001 220000015/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc cầu

Còn hiệu lực

36178 000.00.18.H24-220302-0001 220000074/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC HÀ ANH

Còn hiệu lực

36179 000.00.18.H24-220225-0003 220000073/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC 34 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

36180 000.00.18.H24-220224-0003 220000072/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC HÙNG VÂN

Còn hiệu lực