STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36221 000.00.18.H24-220224-0002 220000071/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC THU LOAN

Còn hiệu lực

36222 000.00.18.H24-220224-0001 220000070/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC THU TRANG

Còn hiệu lực

36223 000.00.18.H24-220223-0002 220000069/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC TÂM AN

Còn hiệu lực

36224 000.00.18.H24-220222-0002 220000068/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC TÙNG HÀ

Còn hiệu lực

36225 000.00.04.G18-220218-0010 220001479/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Dụng cụ hỗ trợ điều trị răng răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

36226 000.00.16.H40-220226-0001 220000006/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH

Còn hiệu lực

36227 20015102/HSCBA-HN 220000730/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Bộ dụng cụ phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống

Còn hiệu lực

36228 000.00.18.H56-220302-0001 220000024/PCBMB-TH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 850

Còn hiệu lực

36229 000.00.18.H56-220302-0002 220000023/PCBMB-TH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 851

Còn hiệu lực

36230 000.00.18.H56-220302-0003 220000022/PCBMB-TH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 852

Còn hiệu lực