STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36411 000.00.19.H26-220228-0017 220000671/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VSUN XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

36412 000.00.19.H26-220228-0045 220000670/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG KHOA HỌC MEDLITY - FRANCE XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

36413 000.00.19.H26-220228-0056 220000669/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC ĐẠI DƯƠNG TĂM BÔNG LẤY MẪU

Còn hiệu lực

36414 000.00.19.H26-220226-0011 220000448/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ

Còn hiệu lực

36415 000.00.04.G18-220225-0019 220001453/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

36416 000.00.04.G18-220301-0007 220001452/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

36417 000.00.10.H31-220301-0001 220000001/PCBMB-HY

CÔNG TY TNHH MECATEC

Còn hiệu lực

36418 000.00.04.G18-211221-0020 220001451/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Máy siêu âm xuyên sọ

Còn hiệu lực

36419 000.00.19.H29-220227-0002 220000335/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRÍ NGUYỄN

Còn hiệu lực

36420 000.00.48.H41-220301-0004 220000140/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN THU KHẢI

Còn hiệu lực