STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36411 17003693/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100372ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

36412 18006375/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100389ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

36413 19008555/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100385ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 24 thông số đông máu

Còn hiệu lực

36414 17005324/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100379ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng đánh giá mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và tán huyết

Còn hiệu lực

36415 17003295/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100373ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học

Còn hiệu lực

36416 20011467/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100390ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải trong xét nghiệm định lượng acid folic

Còn hiệu lực

36417 17005323/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100374ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin

Còn hiệu lực

36418 000.00.04.G18-210925-0003 21000955CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Bộ trang phục phòng, chống dịch / Medical protective clothing

Còn hiệu lực

36419 000.00.04.G18-210925-0002 21000954CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Khẩu trang y tế / Medical face mask

Còn hiệu lực

36420 000.00.04.G18-210331-0003 21000021/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TẤT THẮNG

Còn hiệu lực