STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36431 000.00.04.G18-220228-0018 220001477/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IMPLANTEX VIETNAM Tủ nuôi cấy phôi và vật tư tiêu hao kèm theo

Còn hiệu lực

36432 000.00.04.G18-220121-0061 220001476/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay cưa của hệ thống máy khoan

Còn hiệu lực

36433 000.00.04.G18-220302-0022 220001475/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kềm sinh thiết dùng trong phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

36434 000.00.19.H26-210416-0009 220000704/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy cắt lạnh tiêu bản

Còn hiệu lực

36435 000.00.19.H26-220302-0008 220000477/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ BIOH

Còn hiệu lực

36436 000.00.19.H26-220228-0023 220000703/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN DUNG DỊCH SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

36437 000.00.19.H26-220228-0014 220000702/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREMED VIỆT NAM NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

36438 000.00.19.H26-211223-0039 220000476/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ECOPHARMA

Còn hiệu lực

36439 000.00.16.H23-220301-0009 220000043/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

36440 000.00.16.H23-220301-0008 220000042/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực