STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36441 000.00.19.H26-220302-0013 220000708/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

36442 000.00.19.H26-220302-0010 220000707/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

36443 000.00.19.H26-220224-0007 220000479/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TUYẾT ANH

Còn hiệu lực

36444 000.00.19.H26-220128-0009 220000478/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHẬT

Còn hiệu lực

36445 000.00.19.H26-220302-0030 220000609/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHẬT Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SPO2)

Còn hiệu lực

36446 000.00.19.H26-211214-0003 220000706/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

36447 000.00.19.H26-211213-0004 220000705/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

36448 000.00.19.H29-220225-0001 220000336/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU HANNA

Còn hiệu lực

36449 000.00.04.G18-220302-0023 220001478/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Bơm tiêm dùng trong phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

36450 000.00.04.G18-220228-0018 220001477/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IMPLANTEX VIETNAM Tủ nuôi cấy phôi và vật tư tiêu hao kèm theo

Còn hiệu lực