STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36441 000.00.19.H26-210305-0041 210000083/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SHT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36442 000.00.19.H26-210311-0010 210000084/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SURGMED+

Còn hiệu lực

36443 000.00.19.H26-210312-0009 210000300/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV VINAKET Khẩu trang y tế chống bụi mịn K-MASK

Còn hiệu lực

36444 000.00.19.H26-210311-0002 210000085/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NGHIỆM HỮU HẠN VICAS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36445 000.00.19.H26-210312-0013 210000301/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Thiết bị dò phóng xạ và phụ kiện trong y tế

Còn hiệu lực

36446 000.00.19.H26-210312-0019 210000086/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDIVISION VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36447 000.00.19.H26-210312-0002 210000302/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Miếng che mắt Neoshades

Còn hiệu lực

36448 000.00.19.H26-210312-0015 210000303/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BÁCH THẢO DƯỢC ÍCH CỐT VƯƠNG

Còn hiệu lực

36449 000.00.19.H26-210312-0016 210000304/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LOVE MOM GEL LISA GOLD PLUSS

Còn hiệu lực

36450 000.00.19.H26-210312-0003 210000305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Đèn soi ven Neoglo/sleeves

Còn hiệu lực