STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36481 000.00.04.G18-200508-0001 20000105CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT Khẩu trang y tế Hồng Phát/Medical Facemask Hong Phat

Còn hiệu lực

36482 000.00.04.G18-200510-0002 20000104CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DHQ Khẩu trang y tế V3N( V3N medical mask)

Còn hiệu lực

36483 000.00.04.G18-200508-0010 20000103CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI TÂY DƯƠNG khẩu trang y tế / Face Mask Medical

Còn hiệu lực

36484 000.00.04.G18-200503-0002 20000102CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

36485 000.00.04.G18-200511-0002 20000101CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH THU Khẩu trang y tế 4 Lớp Lidosad/ Lidosad 4 layers Medical Facemask

Còn hiệu lực

36486 000.00.04.G18-200511-0006 20000100CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GOGREEN Khẩu trang y tế (Medical mask)

Còn hiệu lực

36487 000.00.04.G18-200511-0004 20000099CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREPLUS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

36488 000.00.04.G18-200512-0002 20000098CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ BỘ TRANG PHỤC BẢO HỘ PHÚ QUÝ (Phu Quy Medical protective wear)

Còn hiệu lực

36489 000.00.04.G18-200511-0010 20000097CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ORIBAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế Dr.Ryan - Dr.Ryan Medical Face

Còn hiệu lực

36490 000.00.04.G18-200422-0030 20000096CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Khẩu trang y tế (Medical Facemask)

Còn hiệu lực