STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36541 000.00.04.G18-210122-0007 210000012/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH GEMS

Còn hiệu lực

36542 000.00.04.G18-201027-0004 210000013/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG NGUYỄN

Còn hiệu lực

36543 000.00.04.G18-201214-0005 210000014/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT HD

Còn hiệu lực

36544 000.00.04.G18-201221-0010 210000015/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC

Còn hiệu lực

36545 000.00.04.G18-201221-0005 210000016/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36546 000.00.04.G18-210112-0002 210000017/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36547 000.00.04.G18-210317-0017 210000018/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG

Còn hiệu lực

36548 000.00.04.G18-210119-0027 210000019/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG (ORIPHARM)

Còn hiệu lực

36549 000.00.04.G18-210106-0007 210000020/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI MAI AN

Còn hiệu lực

36550 000.00.04.G18-210407-0003 210000021/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM

Còn hiệu lực