STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36541 000.00.16.H23-220226-0001 220000037/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT HỌNG KEO ONG XUYÊN TÂM LIÊN BAMIVA

Còn hiệu lực

36542 000.00.09.H61-220217-0001 220000003/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 543

Còn hiệu lực

36543 000.00.16.H23-220223-0005 220000036/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA VIÊN XÔNG TINH DẦU THẢO MỘC

Còn hiệu lực

36544 000.00.16.H23-220223-0004 220000035/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA XỊT MŨI HỌNG BONISEA TOKIMAX NANO GOLD

Còn hiệu lực

36545 000.00.16.H23-220223-0003 220000034/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA EVAGI NAGA

Còn hiệu lực

36546 000.00.16.H23-220221-0004 220000006/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 390

Còn hiệu lực

36547 000.00.19.H26-220223-0002 220000580/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu

Còn hiệu lực

36548 000.00.16.H23-220221-0005 220000005/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 432

Còn hiệu lực

36549 000.00.16.H23-220221-0006 220000004/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 465

Còn hiệu lực

36550 000.00.04.G18-220226-0003 220001433/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Kim chích lấy máu nhi an toàn

Còn hiệu lực