STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36601 20009498/HSCBMB-HCM 200000065/PCBMB-HCM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LOU

Còn hiệu lực

36602 20009509/HSCBMB-HCM 200000064/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG

Còn hiệu lực

36603 20000089/HSCBA-NĐ 200000013/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN NƯỚC SÚC HỌNG DR BABY

Còn hiệu lực

36604 20000090/HSCBA-NĐ 200000014/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC AVAGREEN NƯỚC SÚC MIỆNG -HỌNG BETACOD

Còn hiệu lực

36605 20000878/HSCBA-LA 200000024/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36606 20006460/HSCBSX-HN 200000020/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯU GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36607 20015021/HSCBA-HN 200000405/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

36608 20015017/HSCBA-HN 200000406/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FININSE VIỆT NAM Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Còn hiệu lực

36609 20015016/HSCBA-HN 200000407/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FININSE VIỆT NAM Bộ dụng cụ đỡ sinh

Còn hiệu lực

36610 20015018/HSCBA-HN 200000408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FININSE VIỆT NAM Bộ đặt tháo dụng cụ tử cung

Còn hiệu lực