STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36651 000.00.19.H26-200921-0006 200001702/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Túi hấp tiệt trùng dạng cuộn phồng

Còn hiệu lực

36652 000.00.19.H26-200921-0005 200001703/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Túi hấp tiệt trùng dạng cuộn dẹt

Còn hiệu lực

36653 000.00.19.H26-200922-0017 200001704/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC Bộ gá dẫn kim sinh thiết dùng 1 lần

Còn hiệu lực

36654 000.00.19.H26-200922-0018 200001705/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC Bộ gá dẫn kim sinh thiết dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

36655 000.00.19.H26-200923-0009 200001706/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA xịt họng ABC RELIEF

Còn hiệu lực

36656 000.00.19.H26-200922-0022 200001707/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch bôi trơn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

36657 000.00.19.H26-200923-0007 200000355/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT BÌNH TÂN

Còn hiệu lực

36658 000.00.19.H26-200923-0001 200000356/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN STERLING GROUP

Còn hiệu lực

36659 000.00.19.H26-200921-0004 200000357/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUÂN HÙNG

Còn hiệu lực

36660 000.00.19.H26-200919-0001 200001708/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NOVA CARE Băng keo lụa y tế

Còn hiệu lực