STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36651 20013550/HSCBA-HCM 200000124/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIÊN QUANG DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ VERA

Còn hiệu lực

36652 20013501/HSCBA-HCM 200000126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

36653 20013498/HSCBA-HCM 200000127/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

36654 19013343/HSCBA-HCM 200000128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu lấy dấu Imprint™ 4

Còn hiệu lực

36655 19013415/HSCBA-HCM 200000129/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Nexcare™ Strong Hold Pain-Free Removal Tape/Băng cuộn y tế dính chặt - tháo dễ dàng Nexcare™

Còn hiệu lực

36656 19013416/HSCBA-HCM 200000130/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng keo y tế Micropore™ S

Còn hiệu lực

36657 20009463/HSCBMB-HCM 200000031/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA

Còn hiệu lực

36658 20009462/HSCBMB-HCM 200000030/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE

Còn hiệu lực

36659 20013507/HSCBA-HCM 200000096/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG DỤNG CỤ - MIS ISRAEL

Còn hiệu lực

36660 20000077/HSCBA-ĐNa 200000017/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK Khẩu trang y tế Face Mask

Còn hiệu lực