STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36661 000.00.19.H26-200923-0001 200000356/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN STERLING GROUP

Còn hiệu lực

36662 000.00.19.H26-200921-0004 200000357/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUÂN HÙNG

Còn hiệu lực

36663 000.00.19.H26-200919-0001 200001708/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NOVA CARE Băng keo lụa y tế

Còn hiệu lực

36664 000.00.19.H26-200923-0003 200001709/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ nong/thông

Còn hiệu lực

36665 000.00.19.H26-200923-0002 200001710/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

36666 000.00.19.H26-200910-0001 200000358/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AKIRA

Còn hiệu lực

36667 000.00.19.H26-200805-0004 200001711/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical network adapter (Thiết bị phòng mổ tích hợp)

Còn hiệu lực

36668 000.00.19.H26-200918-0004 200001712/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Hệ thống biểu đồ thử thị lực

Còn hiệu lực

36669 000.00.19.H26-200918-0005 200001713/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Thiết bị tự kiểm tra thị lực

Còn hiệu lực

36670 000.00.19.H26-200928-0008 200001714/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG INOMEX NƯỚC BIỂN SÂU SEA LOVE

Còn hiệu lực