STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36721 000.00.04.G18-220221-0029 220000008/PTVKT-BYT

LÊ THỊ THÙY TRANG

Còn hiệu lực

36722 000.00.04.G18-220225-0008 220001416/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Dao phẫu thuật các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

36723 000.00.04.G18-220225-0007 220001415/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Lưỡi dao bào da

Còn hiệu lực

36724 000.00.07.H27-220225-0004 220000018/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC THANH BÌNH

Còn hiệu lực

36725 000.00.19.H26-220222-0009 220000578/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Máy xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu gây dị ứng

Còn hiệu lực

36726 000.00.19.H26-220221-0052 220000577/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Cụm IVD xét nghiệm sinh hóa đo protein

Còn hiệu lực

36727 000.00.19.H26-220222-0023 220000428/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI THỊNH

Còn hiệu lực

36728 000.00.19.H26-220222-0034 220000576/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM bộ dẫn lưu thận qua da

Còn hiệu lực

36729 000.00.19.H26-220222-0018 220000575/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Rọ lấy sỏi và dị vật

Còn hiệu lực

36730 000.00.19.H26-220222-0037 220000427/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH NGUYỆT

Còn hiệu lực