STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36761 000.00.19.H26-210914-0019 210001711/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Giầy phẫu thuật/ Giầy chống dịch/ Giầy phòng hộ

Còn hiệu lực

36762 000.00.18.H57-210915-0012 210000041/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 9 - THUỘC CTY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

36763 000.00.19.H26-210914-0021 210001712/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Mũ phẫu thuật/ Mũ chống dịch/ Mũ phòng hộ

Còn hiệu lực

36764 000.00.19.H26-210917-0003 210000602/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36765 000.00.19.H26-210920-0005 210001715/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Tem chỉ thị chiếu xạ túi máu

Còn hiệu lực

36766 000.00.19.H26-210920-0010 210001716/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA NƯỚC SÚC MIỆNG RĂNG HỌNG

Còn hiệu lực

36767 000.00.19.H26-210918-0005 210001717/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GJ INTERNATIONAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36768 000.00.19.H26-210921-0002 210001718/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Nước súc miệng ABC ORAVIR

Còn hiệu lực

36769 000.00.19.H26-210927-0013 210001720/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AN KHANG DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

36770 000.00.19.H26-210726-0006 210001704/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUJIFRANCE XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực