STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36911 000.00.19.H29-220219-0003 220000576/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Ống hút dịch

Còn hiệu lực

36912 000.00.19.H29-220219-0002 220000575/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Ống thông tiểu silicon 2 nhánh/ 3 nhánh

Còn hiệu lực

36913 000.00.19.H29-220219-0001 220000574/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Ống thông tiểu 2 nhánh/ 3 nhánh

Còn hiệu lực

36914 000.00.19.H29-220218-0020 220000573/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Ống nội khí quản không bóng/ có bóng

Còn hiệu lực

36915 000.00.19.H29-220218-0017 220000572/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Khóa ba chia không dây/ có dây

Còn hiệu lực

36916 000.00.19.H26-220216-0020 220000044/PCBMB-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 573

Còn hiệu lực

36917 000.00.17.H09-211203-0001 220000013/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH TMDV LỢI PHONG

Còn hiệu lực

36918 000.00.18.H57-220224-0001 220000083/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC SY HÀ

Còn hiệu lực

36919 000.00.19.H26-220224-0060 220000419/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGỌC XUYẾN PHARMACY

Còn hiệu lực

36920 000.00.19.H26-220224-0061 220000418/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 15 CHÂM CHIẾN

Còn hiệu lực