STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36921 000.00.20.H63-200507-0002 200000002/PCBA-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang Y tế 3 lớp E-U Red Rose

Còn hiệu lực

36922 000.00.19.H26-200514-0008 200000104/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG TÚ Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

36923 000.00.19.H26-200513-0015 200000895/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA NIA ( ETHANOL 70°)

Còn hiệu lực

36924 000.00.19.H26-200516-0001 200000897/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA HIỂN KHẨU TRANG Y TẾ GH MASK

Còn hiệu lực

36925 000.00.19.H26-200516-0005 200000105/PCBSX-HN

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

36926 000.00.19.H26-200518-0005 200000143/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ, NHA KHOA WINMAX

Còn hiệu lực

36927 000.00.19.H26-200507-0002 200000144/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ

Còn hiệu lực

36928 000.00.19.H26-200513-0006 200000898/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT Khẩu trang Y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

36929 000.00.19.H26-200514-0002 200000899/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN H3M VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ AER N95-2AC-5

Còn hiệu lực

36930 000.00.19.H26-200514-0004 200000900/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực