STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36921 000.00.19.H26-220225-0024 220000565/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Dung dịch sát khuẩn dùng trong y tế

Còn hiệu lực

36922 000.00.19.H26-220225-0023 220000564/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Dung dịch sát khuẩn

Còn hiệu lực

36923 000.00.19.H26-220225-0011 220000614/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Nước súc miệng

Còn hiệu lực

36924 000.00.04.G18-220225-0004 220001412/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Máy đo khúc xạ

Còn hiệu lực

36925 000.00.19.H26-220225-0021 220000613/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Dung dịch rửa vết thương

Còn hiệu lực

36926 000.00.19.H26-220225-0015 220000612/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Nước súc miệng

Còn hiệu lực

36927 000.00.19.H29-210804-0002 220000385/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Tay nắm tiệt trùng

Còn hiệu lực

36928 000.00.16.H02-220224-0003 220000015/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

36929 000.00.16.H02-220224-0004 220000014/PCBMB-BG

QUẦY THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

36930 000.00.16.H34-220223-0001 220000009/PCBMB-KY

NHÀ THUỐC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực