STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36991 000.00.19.H26-220218-0026 220000555/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A Máy chăm sóc da đưa dưỡng chất chuyên sâu

Còn hiệu lực

36992 000.00.04.G18-220223-0020 220001407/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống tay khoan hơi

Còn hiệu lực

36993 000.00.19.H26-220215-0044 220000554/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine

Còn hiệu lực

36994 000.00.19.H26-220219-0001 220000414/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMICARE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC OMICARE - 234 PHẠM VĂN ĐỒNG

Còn hiệu lực

36995 000.00.19.H26-220219-0002 220000413/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMICARE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC OMICARE - 29 LIỄU GIAI

Còn hiệu lực

36996 000.00.19.H26-220218-0024 220000553/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A Máy nâng cơ trẻ hóa da bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

36997 000.00.19.H26-220214-0014 220000552/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid

Còn hiệu lực

36998 000.00.19.H26-220219-0005 220000412/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMICARE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC OMICARE - SKYLAKE PHẠM HÙNG

Còn hiệu lực

36999 000.00.19.H26-220219-0003 220000411/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMICARE - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: NHÀ THUỐC OMICARE - PARK HILL

Còn hiệu lực

37000 000.00.19.H26-220217-0052 220000551/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng Alcohol Ethanol

Còn hiệu lực